Безплатен курс по Основи на програмирането във Варна

Безплатен курс Programming Basics софтуни

Programming Basics – октомври 2015 – Варна

Началo31-10-2015
Край17-01-2016

Целта на курса “Programming Basics“е да положи начални основи по програмиране, необходими за всички технологични специалности. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic coding skills), работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if, ifelse, switchcase) и цикли (for, while, dowhile, foreach). В курса се разглеждат накратко и по-сложни концепции като методи, масиви, списъци и стрингове. За целта на курса се използват езикът за програмиране C# и Visual Studio в Windows среда.

Курсът завършва с практически приемен изпит, като успешно представилите се кандидати стават студенти на университета и продължават напред с подготовката си за софтуерни инженери.