Закон за защита на личните данни

Може да прочетете, изтеглите и разпечатате целия закон от вградения PDF файл.

В посочените сайтове може да намерите последните направени промени в закона:

В страниците на държавните институции, информацията се обновява веднага след приемането на законите.