Интензивен курс по ARCHICAD 19

курс по ARCHICAD 19

Курсът има за цел да даде основни познания за работа с един от водещите софтуери в областта на архитектурата и дизайна – ArchiCAD, разработен и усъвършенстван от архитекти за архитекти .

Обучението ще премине стъпка по стъпка през процеса на изготвяне на даден архитектурен проект, работейки по конкретен обект, което гарантира краен резултат за всеки един от участниците.

Курсът е насочен, както за студенти, така и за професионалисти, желаещи да обогатят уменията си. И в рамките му ще можете да се запознаете с водещата тенденция при архитектурното проектиране – BIM (Building Information Model).

Курсът обхваща необходимите базови познания за работа с програмата с цел достигане на способности за самостоятелна работа и изработване на чертежите и 3D модела към архитектурния проект. Програмата е базирана върху концепцията за създаване на виртуален модел на проектираната сграда, интегрирайки двумерното чертане и тримерното моделиране в единен процес.

ОСНОВНИ ТЕМИ
Въведение в чертожната среда на ArchiCAD 19:

✓ Елементи и основни настройки.
✓ Техники и средства за точно изчертаване.
✓ Тримерни специализирани обекти – стени, плочи, колони, греди, покриви – настройки, техники за чертане и редактиране.
✓ Методи за селекция, използване на палитрата и командите за редактиране.
✓ Библиотеки и библиотечни обекти – зареждане и управление, техники за чертане и редактиране.
✓ Създаване на тримерни стълби.
✓ Визуализация на модела – методи и настройки на тримерната визуализация.
✓ Генериране на паралелна и перспективна проекции.
✓ Средства и техники за навигация в пространството на модела.
Структура на чертожната информация – слоеве, етажи, групи.
✓ Генериране на разрези и фасади – видове.
✓ Използване на 3D ефекти – материали, сенки и др.
✓ Оформление на чертежите: оразмеряване, използване на щриховки, въвеждане и редактиране на текстови.
✓ Фотореалистична визуализация – настройки, работа с материали от библиотеката на ArchiCAD.
✓ Моделиране на терен.
✓ Подготовка и отпечатване на чертежите.

Обученията ще се провеждат събота и неделя от 13:30 до 17:30 (с почивки) в Beehive. Курсът е интензивен и ще продължи 3 седмици, стартирайки от 09.04 и приключвайки на 24.04.
———–
Цена на курса: 200лв (с ДДС)

Билети: Изисква се предварителна регистрация в мрежата на Eventbrite. Заплащането се извършва на място, в Beehive.*

* Ако в рамките на 7 дена не бъде платена сумата, резервацията на билет се канселира.

Линк: https://www.eventbrite.com/e/archicad-19-tickets-23180686056

Телефон за контакти: 0886/68 52 72