Курс за Машинист на котли с високо налягане

Курс за Машинист на котли с високо налягане

Център за професионално обучение “ЕМИРИ“ ЕООД провежда обучения за правоспособност по професия “МАШИНИСТ НА КОТЛИ С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ“. За работа с газови котли в курса е включено обучение – за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.
Издаваме: Свидетелство за правоспособност 3-114 за работа по професията и Удостоверение за работа с газови уреди и газови котли.

гр.Варна, тел.: 0888406661, ЦПО ЕМИРИ ЕООД

a2 Email      a2 http://www.emiry.bg