Курс за Социален асистент в град Варна

курс за социален асистент

Курс за Социален асистент

Защо да се доверите на НАС?

Дълголетие провежда обучения по професията за начинаещи: “Подпомагане на възрастни” (социален асистент) и Социален асистент. Курс за Социален асистент е одобрен и ЛИЦЕНЗИРАН от НАПОО, както и се признава в Европейския съюз. Подходящ е за практикуване в социални заведения, болници, частни домакинства, дом за стари хора и хоспис. Предлаганото обучение е с ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО и КОРЕКТНОСТ в съответствие с Държавните образователни изисквания на МОН. 

Професионално направление: Код 762 Социална работа и консултиране
Професия: Код 762040 “Социален асистент”
Специалност:  7620402 Подпомагане на възрастни

 

Професионална реализация

Квалификационен курс за социален асистент редовно или дистанционно обучение!

  • Завършилите обучението по този модул получават удостоверение за професионална квалификация валидно за всички страни от Европейския Съюз и Швейцария. Те могат да работят като домашни помощници за гледане на възрастни и социални асистенти в социални домове и хосписи. През последните години десетки души са завършили такова обучение при нас и успешно се реализират на пазара на труда на Австрия, Германия, Франция, Гърция, Испания, Италия и др.
  • Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията “Социален асистент” могат да заемат длъжностите 5133-1001 Домашен санитар; 5133-1002 Личен асистент; 5133-1003 Обслужващ болни; 5133-1004 Социален асистент; 5133-1005 Разносвач на храна; 5132-1001 Болногледач; 5131-3001 Бавачка; 5131-1005 Детегледачка от Националната класификация на професиите и да упражняват професията въз основа на придобитите знания, умения и компетенции.

Какво ще научите в курс за Социален асистент?

Основните задачи на социалния асистент са:

  • да oказва помощ при организиране на занимания в дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, организиране на занимания по интереси, придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква и др.);
  • да придружава децата и възрастните до и от обучаваща институция, при необходимост присъства по време на учебните и да подпомага подготовката за учебни занятия (домашна работа);
  • да подпомага поддържането на социални контакти и да допринася за осигуряване на емоционален комфорт на потребителя и неговите близки;
  • да оказва подкрепа при кризисни ситуации от битово естество (загуба на близък човек, тежко заболяване, продължителна раздяла, ситуации на насилие и др.);
  • да съдейства при изготвяне на документи от институции, заплащане на данъци, такси и други сметки и задължения със средства на потребителя, снабдяване с помощни средства, приспособления и съоръжения, с учебни пособия и консумативи при тежко заболяване и инвалидност, както и при ползване на различни социални услуги;
  • да поддържа контакт с личния лекар при влошаване на здравословното състояние и да придружава при необходимост потребителя до личен или друг лекар, да оказва съдействие при настаняване в болница, санаториум и при грижи в болница (при необходимост).

Видове обучения

КУРС СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
Част от професия
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 150 уч. часа / около 1 месец
ЦЕНА: 380 ЛВ.
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ: 24. часа онлайн достъп
ПРАКТИКА: Практически занятия в Хоспис
ДЪРЖАВНА ДИПЛОМА: Удостоверение за професионално обучение
КУРС СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
Цяла професия
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 660 уч. часа / около 4 месеца
ЦЕНА: 780 ЛВ.
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ: 24 ч. онлайн достъп
ПАКТИКА: Практически занятия в Хоспис
ДЪРЖАВНА ДИПЛОМА: Свидетелство за професионална квалификация

Защо да изберете този курс?

✔️ Професионализъм и индивидуален подход
✔️ Дистанционно теоритично обучение и казуси
✔️ Самостоятелно определяне на темпото на учене
✔️ Достъп на материалите по всяко време
✔️ Иключително обхватно, богато и ценно учебно съдържание – обхваща 14 модула и 155 лекции
✔️ Практическа част: практически занятия в Хоспис – присъствено
✔️ Практическа част: решаване казуси – онлайн или присъствено
✔️ Държавна диплома, призната в чужбина

Диплома

След успешно завършване на курса, обучаваните получават Държавно УДОСТОВЕРЕНИЕ за част от професия или Държавно СВИДЕТЕЛСТВО за втора степен на професионална квалификация и имат възможност да си намерят престижна, добре заплатена работа в България или в чужбина. При излизане в чужбина и по желание на курсиста, ние издаваме ЕВРОПАС.

Европейско приложение (Europass), което удостоверява вашите знания и умения, описани на съответния език. То служи за по-лесно признаване на квалификацията Ви в чужбина от местни институции и работодатели. Приложението към дипломата предоставя и допълнителна информация за продължителността, характера и нивото на обучението, както и за съдържанието на курса.
Europass приложението не замества оригиналната диплома (свидетелство или удостоверение), но тъй като представя характера на придобитата квалификация, то може да способства за по-лесно признаване на дипломата от компетентните органи.
Europass приложението към дипломата представя съдържанието на свидетелството / удостоверението по стандартизиран в цяла Европа начин, което го прави особено полезно при подаване на заявление за работа в чужбина.

Удостоверение за професионална квалификация
Свидетелство за професионална квалификация
Свидетелство за професионална квалификация
Сертификат, който Дълголетие издава за курс за фризьор
Европас приложение за курс

Мнения на курсисти

Общи отзиви
Общи отзиви
Общи отзиви
Общи отзиви
Общи отзиви
Общи отзиви

Контакти

За контакт с координтор обучения:
T. 0888 883 702
T. 0899 982 561

Можете да разгледате останалите курсове, които организира “Дълголетие” ТУК!

Related Posts