Курс по Класически и Лечебен масаж

Курс по Масаж

Професионално обучение по Класически и лечебен масаж

В Курс по Класически и лечебен масаж се набляга на практическата подготовка на кандидатите за обучение. Целта е да се овладеят професионалните компетенции и придобиването на умения за извършване на качествени процедури.

Обучението в Класически и лечебен масаж обхваща специализирана подготовка по теория и практика за най-търсените процедури по Европейски и световни стандарти, одобрени от МОНМ /МОН/ учебни програми. След успешно полагане на изпит получавате валидно Държавно Удостоверение за професионално обучение, което Ви дава правото да практикувате във всички салони за красота и СПА центрове в страната и чужбина, както и да започнете самостоятелен бизнес като масажист на свободна практика.

Курсът се провежда в гъвкаво време, съобразено с желанията на всеки курсист и според конкретните възможности на центъра.

Курсът е лицензиран от МОН с международно признат статут.

Издаваме и EUROPASS приложение към всеки издаден документ за правоспособност.

Продължителност: 2 месеца

Учебна програма: Класически и лечебен масаж

1. Исторически данни за масажа.
2. Въведение в класическия и лечебен масаж. – Механизми на действие на масажа. Ефект на масажа.
3. Хигиенни изисквания за прилагане на масажа. Изисквания към помещението, масажирания, масажиста.
4. Физиологично влияние на масажа върху отделните органи и системи.
4.1 . Кожа – Строеж на кожата . Въздествие.
4.2. Вътрешни органи – Класификация . Въздействие.
4.3. Нервна система. Сегментираният строеж на тялото. Въздействие.
4.3. Сърдечно-съдова система. Въздействие.
4.4. Стави. Строеж на ставата. Ставен апарат. Въздействие.
4.5. Мускулна система. Строеж. Въздействие.
4.6. Лимфна система.
4.7. Дихателна система. Въздействие.
4.8. Въздействие на масажа върху обмяната на беществата.
5. Намазващи средства при масажа.
6. Техника на масажа. Основни похвати.
6.1. Поглаждане. Основни и спомагателни похвати.
6.2. Разтриване. Основни и спомагателни похвати.
6.3. Омачкване. Основни и спомагателни похвати.
6.4. Вибрации. Основни и спомагателни похвати.
6.5. Ударни. Основни и спомагателни похвати.
7. Масаж на отделните части на тялото.
7.1. Масаж на гръб.
7.2. Масаж на лумбо-сакралната област.
7.3. Масаж на долни крайници.
7.4. Масаж на корем
7.5. Масаж на гръден кош.
7.6. Масаж на горни крайници.
7.7. Масаж на глава и шия.
7.8. Масаж на окосмена част на глава.
7.9. Масаж на лице и шия.
7.10. Масаж на яка.
8. Техника на провеждане на общ масаж.

Начало на курса: 10.11.2016 г.

За повече информация: 0888 93 0000
https://www.dalgoletiebg.com/курс-по-масаж/