Курс по Козметика

курс по козметика

Център за професионално обучение “Дълголетие”, организира лицензиран от НАПОО Курс по Козметика. Той включва теоритико-практическа подготовка по всички модули от програмата за “Козметик” по изискванията на МОН и Европейският съюз и представлява цялостно обучение в професията, която по образователни изисквания задължително обхваща компонентите за покриване на степен за професионална квалификация.

Какво представлява курса:

Курс по Козметика представлява теоритико-практическа подготовка по модулите от програмата по козметика. Завършилите придобиват всички необходими умения на квалифициран Козметик, както и придобиват знания и умения да извършват определени СПА процедури и масажи в козметични салони или СПА центрове. При успешно полагане на държавен изпит в края на курса, завършилите получават държавно Удостоверение, с което могат да работят в салони за красота, да упражняват професията като Козметици на територията на Европейския съюз.

Обръщаме индивидуално внимание към всеки курсист.

Обучението в курсa по козметика е предназначено за начинаещи в професията, които имат за цел да работят като козметици в козметични салони.
В курсовете се обръща индивидуално внимание на курсиста, като изключително се набляга на практическите занимания и усвояването на специални техники от професията. В цената на курса се включва – учебник, работно облекло, материали и консумативи.