Курс по професионален грим – Маруся Иванова

Курс по грим Маруся Иванова

Начало на курса: 17 октомври

Обучението в този курс е предназначено за начинаещи в професията, които имат за цел да работят като професионални гримьори в както на свободна практика, така и в телевизия, с модни фотографи, в грим студия и пр. Курсът има за цел да подготви професионалисти, художник-гримьори, за целта програмата включва необходимата база и надграждащи компоненти за професията.

Обученията завършват с държавни изпити и международен сертификат одобрен и валиден в ЕС и много други държави. Специалнo приложениe- Европаспорт за по-лесна орофесионална реализация в чужбина.

Материалите за курса са включени в цената на обучението. Желателно е да подсигурите манекени за практическата част от обучението.

В края на курса практическият изпит завършва с професионална фотосесия на моделите. Изживяването и емоциите са неописумеми!

Ще бъдете професионални гримьори, с лична професионална фотосесия на ваш модел!


Завършването на модул курс по Грим, Декоративна козметика и Гримьорство от Учебния план като част от Курс по Козметика се удостоверява съгласно чл.76 от Наредба №4 / 16.04.2003 г. за документите в системата на народната просвета с Удостоверение за професионално обучение