Курс по Управление на сигурността на уеб приложения

web-app-security

Начало 03 октомври

Обект на курса
Курсът има за цел да разгледа възможните рискове за кражба и загуба на данни от уеб сайт или електронен магазин. По време на обучението ще се запознаете с възможните уязвимости и най – често срещаните хакерски атаки водещи до кражба на информация.
Ще обсъдим различните решения за защита и как да подобрите сигурността на уеб страниците си.

За кого е предназначен
Курсът е предназначен за собственици и администратори на уеб страници и електронни магазини. Обучението покрива управлението на сугирността, на уеб страници на малък бизнес, използващи споделен хостинг със cPanel. Целта на курса е да Ви научи как да намалите максимално риска от кражба или загуба на информация от уеб сайтът ви.

Продължителност на курса

Стандартен курс – 12 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 6 седмици или 2 месеца.
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения) поради практическата насоченост на материала.

Интензивен курс – 4 лекции по 6 часа + 8 часа, допълнителни практически упражнения напълно безплатно. Общата продължителност на курса е 2 седмици.

В края на курса ще бъде проведен и тест върху материала на целия курс.

График на курса
Как да се запиша ?
Кой ще бъде лектор ?
Какъв документ получавам ?
Как мога да платя ?

Практическа част по време на занятия
За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.
По време на практическите упражнения, с цел запознаване с реалните рискове, в контролирана среда, ще демонстрираме много от хакерските инструменти за атака.

Цена на курса
Цената за цялата продължителност на курса е 650 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – 2 вноски по 325 лева в началото на всеки от месеците от курса.

 

Програма на курса

1. Видове заплахи и рисковете пред онлайн бизнеса:

 • Кражба на бизнес информация
 • Кражба на поверителна информация
 • Кражба на програмно осигуряване
 • Загуба на данни
 • DDoS атаки
 • Загуба на авторитет и доверие на потребителите
 • Превземане на ключови акаунти

2. Принципи на управление на сигурността и риска:

 • Разлика между сигурност и риск
 • Основни принципи и политики на управление на сигурнотта
 • Планиране
 • Документиране

3. Защита на операционната система:

 • Заплахи
  • Троянски коне
  • KeyLogger
  • Malware / CryptoLocker
  • Remote root exploit
  • Local root exploit
 • Заплахи за преносимите устройства
 • Решения
  • Актуализиране на операционната система
  • Антивирусен софтуер
  • Политики на достъп

4. Сигурност на компютърните мрежи:

 • Заплахи
  • Подслушване на трафика
  • cPanel vs FTP vs SFTP
  • HTTP vs HTTPS
 • Още рискове
 • Решения

5. Управление сигурността на сайта и мониторинг на потребителите

 • Запис на активността
 • Мониторинг на потребителите
 • Логове и управление на логовете

6. Загуба и възстановяване на данни

 • Архивиране на файлове
 • Архивиране на база данни

7. Хакерски атаки за уеб сайт и сървър

 • XSS
 • SQL инжекция
 • Обхождане на директории
 • Валидиране на входни данни
 • Web троянски коне и задни вратички
 • SPAM софтуер
 • DDoS атаки
 • Решения за сигурност и защита

8. Социално инженерство

9. Правила и политики за справяне с пробив в сигурността

WiFi Security    Wireless Security    Mobile Device Security   iPhone Security iOS Security
Android Security   DDoS Attack Botnet    Wireless sniffer   XSS    CSRF