Курс по Фризьорство

girls (1)

Основна цел на обучението в Курс по Фризьорство е формирането на професионални знания, умения и професионално-личностни качества, гарантиращи качествено упражняване на професията и успешна реализация на обучаваните. Предназначено е за начинаещи в професията, които имат за цел да работят като фризьори.

Курс по Фризьорство обхваща всички модули и дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията. Завършено професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация професия “Фризьор” се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.

Курсът се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит. Нашите материални бази за провеждане на часовете по практика и теория са оборудвани според Европейските стандарти за обучение на професионални фризьори и е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерство на образованието, младежта и науката за обучение на лица навършили 16 години.

Обучението се провежда в график съобразен със свободното време на курсиста и е строго индивидуално. В практиката се работи с реални клиенти във фризьорски салон.