Програма “Ваучери за заети лица” 2017-2020

курс-ваучери

Нови професионални хоризонти с програмата “Ваучери за заети лица” 2017-2020

След успешно приключилата програма “Аз мога повече”, Европейският съюз финансира поредната кампания, насочена към квалификацията на вече заетите кадри. Това е нова програма “Ваучери за заети лица”, която обхваща периода 2017-2020. Тя дава възможност на вече работещи лица да придобият нови умения или да развият старите, да израстнат професионално и кариерно, с помощта на ваучери. Самото обучение ще се предоставя от доставчици на обучение – обучаващи институции, които отговарят на условията посочени от Агенцията по заетостта.

ВАЖНО:

  • За тези от вас, които са преминали обучение за придобиване на професионална квалификация по “Аз мога” и “Аз мога повече”, по новата схема ще можете да подадете документи за чуждоезиково обучение или дигитална компетентност;
  • Ако сте се възползвали от ваучер за ключова или дигитална компетентност, то през новия програмен период ще можете да подадете заявление за придобиване степен на професионална квалификация.

 

Условия за кандидатстване:

  • трябва да сте нает/а на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и
  • да сте със средна или по-ниска степен на образование  /не се допуска обучение на лица с висше образование/.

 

Кои сме ние?

Център за професионалнo обучение Дълголетие помага за изграждането на специалисти в областта на естетиката и здравето. Ние търсим мотивирани и трудолюбиви хора във всички възрасти. За нас е важна не крайната оценка по време на преминатото обучение, а успешната реализация, след придобитата квалификация.

Работим съвместно с Академия Уанет и Международна асоциация по Киберсигурност.

Двете организации и техните квалифицирани лектори гарантират ефективността на информационните направления по проекта.

Списъци с курсове

Предложения за професионални обучения ТУК

Предложения за дигитални компетентности ТУК

 

Колко ще ви струват ваучерите

Евросъюза отпуска финансиране на ваучерите за професионални обучения и за ключови компетенции по програмата на 85% от цената на обучението, останалите 15% се заплащат от лицето, получило ваучер за обучение.

Номинална стойност на ваучерите:

1.За обучения за придобиване на професионална квалификация

  • за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв., сумата която лицето трябва да заплати е 90лв.
  • за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв., съфинансирането от лицата е 180лв.
  • за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв., съфинансирането от лицата е 270лв.

2. За обучения за придобиване на ключова компетентност:

  • за обучения по ключова компетентност 4 ( Дигитална компетентност) от приложението и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв., от тях 37.50лв. се заплащат от курсиста.

За повече информация: 0879 894 985

Подаването на заявления се извършва само по електронен път на адрес: курс-ваучери.com